CZKEUR
GMS

Dotace EU

Projekt

Pořízení FVE pro společnost GMS velkoobchod, s.r.o.
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005526
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro
vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde
k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.