CZKEUR
GMS

GMS POLITIKA KVALITY


Firma GMS velkoobchod, s.r.o., se specializací především na dodávky hadic průmyslových, hydraulických a vzduchotechnických jejich příslušenství, těsnících pryží a gumových podlahovin. Orientuje se na strojírenský, plastikářský a gumárenský průmysl.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

  • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
  • Cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení zakázek,
  • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

  • Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti kvality mezi srovnatelnou konkurencí v dané činnosti,
  • Zavazujeme plnit příslušné požadavky a všechny procesy realizovat v souladu s platnými právními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,
  • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
  • Společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
  • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
  • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮM

  • Všichni naši externí poskytovatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací, chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

  • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
  • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů,
  • Vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zlepšovat a zefektivňovat zavedený systém,
  • Jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

 

V Lanškrouně, dne 23.09.2018

 

Bc. Michal Stejskal

jednatel společnosti