CZKEUR
GMS
Průmyslové hadice

Kovové hadice

Kovové hadice - jsou to dokonale těsné celokovové hadice určené pro kapalná či plynná média. Hadice jsou dokonale těsná především i vůči agresivním kapalinám. Rozsah teplot od -269°C (kapalné hélium) až 600°C. Použití i pro jadernou techniku v chladících či vytápěcích zařízeních, jsou pružné a umožňují snadné ohyby. Všechny hadice se testují na těsnost zkušebním tlakem 6 bar.
Počet produktů:2